ဘုရားသခင်၏နုတ်ကပတ်တော်နှင့် မိသားစု ဆက်ဆံရေး

catechisms1 gf

ဒီအခန်းမှာ​တော့ မိသားစုအတွင်း ကျမ်းစာလေ့လာရာ မိသားစုဝင် တစ်ဦချင်စီအနေနဲ့ ကိုယ်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ တာဝန်ဝတ်တရားတွေက ဘာတေတွေလဲ။ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူတွေကို ဘာတာဝန်တွေပေးထားလဲ။ ဒီတာဝန်တွေနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ကျမ်းစာမှာ ဘာတွေဖေါ်ြပထားလဲ ဆိုတာကို လေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့််ရဲ့တာဝန်တွေကို သိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်် မိသားစုအတွင်းမှာ များစွာအကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

 

Kyaw Sann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tag Cloud

Meta

Powered by jKeyMagic