ဆက်သွယ်ရန်

LAMBရဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေး (သို့) မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး link တစ်ခုကို clickလိုက်ပါဦး။

ဆရာဂျိမ်(စ်)ခယ်လာ (Pastor James Keller)

ကျော်ဆန်း (Kyaw Sann) Webmaster

ဝင်းဟိန်း (Tyler Davis) Webmaster 

Tyler Davis

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ့ LAMBက တံတားေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။

Tag Cloud

Meta

Powered by jKeyMagic