ဘုရားသခင်၏နုတ်ကပတ်တော်နှင့် မိသားစု ဆက်ဆံရေး

catechisms1 gf

ဒီအခန်းမှာတော့ မိသားစုအတွင်း ကျမ်းစာလေ့လာရာ မိသားစုဝင် တစ်ဦချင်းစီအနေနဲ့ ကိုယ်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ တာဝန်ဝတ်တရားတွေက ဘာတေတွေလဲ။ ဘုရားသခင် က ဘယ်သူတွေကို ဘာတာဝန်တွေပေးထားလဲ။ ဒီတာဝန်တွေနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ကျမ်းစာ မှာ ဘာတွေဖေါ်ြပထားလဲ ဆိုတာကို လေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့််ရဲ့တာဝန်တွေ ကို သိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်် မိသားစုအတွင်းမှာ များစွာအကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

For Husband 2

ခင်ပွန်ယောက်ကျား

Kyaw Sann

Tag Cloud

Meta

Powered by jKeyMagic