ညီမျှခြင်း

နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း


ဆုတောင်းခြင်း

အပ်နှံလိုက်ပါ

ဘဝလမ်းခရီးရှင်

ဟာလေလုယာ

ဗေဒါလေးကို

ထာဝရအရိပ်

နားရှိသောသူကြားပါစေ

သူလေရှိတယ်

ကိုယ်တော်ရှိနေတယ်

အာလင်းတန်း

ညီမျှခြင်း

ဒါဝိတ်ကြီး

နားခွင့်

မပြောင်းလဲသောမေတ္တာ

အဆုံး

Tyler Davis

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ့ LAMBက တံတားေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tag Cloud

Meta

Powered by jKeyMagic