ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ချက်

မာတင်လုသာရဲ့ ရေးထားတဲ့ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာအခြေခံသွန်သင်ချက်များ  စာအုပ်က ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။

မိုဃ်းမြေရူပ၊ အရူပ အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူထသော အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသောမူထသော ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုအကျွနှ်ပ်ယုံကြည်ပါ၏။

တပါးတည်သောသားတော်ဖြစ်တော်မူထသော၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကညာမာရိဝမ်း၌ သန္ဓေတည်၍ ဖွားမြင်တော်မူထသော ပုန္တိပိလမင်းလက်ထက် ဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှစသော ကားစင်တင်ခံတော်မူထသော အသက်စွန့်လွှတ်တော်မူထသော သင်္ဂြိုဟ်ခံ၍ မရဏနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်တော်မူထသော သုံးရက်လည်သောနေ့၌ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူထသော ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူထသော အနန္တတန်ခိုးရှင် ခမည်းတော်ဘုရားသခင် လင်္ကျာတော်မှာ စံနေတော်မူထသော သေသူရှင်သူတို့ကိုစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းငှါ တဖန်ကြွလာတော်မူအံ့သော အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်း အကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါ၏။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းအကွန်ုပ် ယုံကြည်ပါ၏ တပါးတည်းသော သန့်ရှင်းသောအသင်းတော် သန့်ရှင်းသူတို့၏ မိတ်သဟာယရှိခြင်း၊ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ပြန်ခြင်း၊ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်း အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ အာမင်။

Tyler Davis

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ့ LAMBက တံတားေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။

Tag Cloud

Meta

Powered by jKeyMagic